Dėl Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro reorganizavimo Seimo narys Vytautas Bakas kreipėsi į tarybos narius 

/
Dėl Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro reorganizavimo Seimo narys Vytautas Bakas kreipėsi į tarybos narius 

Seimo narys Vytautas Bakas kreipėsi į Alytaus miesto savivaldybės merą Nerijų Cesiulį bei tarybos narius dėl miesto vadovų iniciatyvos reorganizuoti VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centrą.

„Tokio pobūdžio sprendimus miesto vadovai turėtų svarstyti tik iniciatoriams pateikus skaidrius, visuomenės poreikius atliepiančius argumentus ir tokių sprendimų poreikį, tačiau šiuo atveju to nėra“, - teigia V. Bakas, gavęs šiame centre paslaugas gaunančių asmenų prašymą. Seimo narys prašo atmesti reorganizacijos iniciatyvą, nes pasiūlymas teikimas nesitarus su bendruomene, sukelia įtampą pažeidžiamose grupėse ir nedera su miesto, gyventojų interesais bei strateginiais Alytaus miesto dokumentais ir įsipareigojimais miesto bendruomenei.

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras teikia ilgalaikės globos, slaugos ir ilgalaikės reabilitacijos, medicinos ir sporto paslaugas. Čia gyvena ir pagalbą gauna šimtai žmonių. Centras turi reikiamą įrangą, infrastruktūrą, gauna paramą iš specialių  programų.

„Centro veikla turi didelės įtakos socialinės atskirties mažinimui ir socialinių, medicinos paslaugų prieinamumui. Asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims arba tiems, kuriems reikalinga medicinos pagalba, socialinės paslaugos jos turi būti užtikrintos ir kokybiškos. Dėl bet kokių pokyčių socialinių paslaugų sistemos srityje turi būtis sprendžiama itin jautriai, tariantis su bendruomene, ekspertais, vertinant poveikį, galimas neigiamas pasekmes žmonių sveikatai, saugumui“, - pažymi Vytautas Bakas.

Tačiau 2021 m. balandžio 15 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl viešosios įstaigos Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro reorganizavimo galimybių studijos“ projektas su bendruomene nebuvo aptartas.

„Kelia abejonių šios iniciatyvos tiek pagrįstumas, tiek suderinamumas su Alytaus m. tarybos priimtais strateginiais dokumentais ir įsipareigojimais miestiečiams. Sausio mėnesį Alytaus m. savivaldybės tarybos patvirtintame Alytaus miesto 2021 -2023 m. strateginiame veiklos plane numatyta remti ir finansuoti šio centro veiklą.  Be to, iki 2030 m numatoma išvystyti tvarios sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų sistemą, kas tikrai ypatingai svarbu. Tačiau šiuo atveju pokyčiai siūlomi netikėtai, nepateikiami aiškūs ir skaidrūs motyvai. Negalima daryti politinių eksperimentų su žmonėmis, kuriems reikalinga miesto valdžios pagalba“, - pabrėžia Seimo narys V. Bakas ir prašo miesto vadovų atsižvelgti į bendruomenės nuomonę, įvertinti galimas sprendimų pasekmes ir apskritai tokio pobūdžio sprendimus svarstyti tik iniciatoriams pateikus skaidrius, visuomenės poreikius atliepiančius argumentus.

Susisiekti +370 (668) 42 227