Dėl neteisėtos migracijos problemų neturėtume riboti mūsų piliečių teisių gauti informaciją ir dalyvauti sprendimų priėmime

/
Dėl neteisėtos migracijos problemų neturėtume riboti mūsų piliečių teisių gauti informaciją ir dalyvauti sprendimų priėmime

Ar priimant sprendimus apgyvendinti prieglobsčio prašytojus gyvenamosiose teritorijose turi būti informuojamos ir į sprendimus įtraukiamos vietos bendruomenės, savivalda? Seimo narys Vytautas Bakas įsitikinęs, kad net esant paskelbtai ektremaliai situacijai, būtina užtikrinti suinteresuotų visuomenės, savivaldybių atstovų informavimą, konsultavimą ir dalyvavimą tokių sprendimų priėmimo procese. Kad tai būtų užtikrinta, V. Bakas pateikė siūlymą įstatymo projektui „Dėl užsieniečių teisinės padėties“.

Priimant sprendimus apgyvendinti migrantus, būtina išgirsti vietos savivaldos ir bendruomenių pastabas, turėtų būti įvardijamos, aptariamos ir galimos grėsmės. Valstybės institucijų atstovai turi turėti galimybę argumentuotai paaiškinti sprendimų būtinumą, aptarti galimus kompensacinius mechanizmus, konsultuoti gyventojus įvairiais klausimais. Tam turi būti numatytas valstybės institucijų, savivaldybių administracijų bei vietos bendruomenių keitimasis informacija. Todėl Seimo narys V. Bakas ir siūlo priimti įstatymo pataisą, kad priimant sprendimą apgyvendinti prieglobsčio prašytojus tam pritaikytose vietose, esančiose gyvenamosiose teritorijose, turi būti užtikrintas visuomenės informavimas, suinteresuotos visuomenės (savivaldybių) dalyvavimas ir konsultacijos sprendimo priėmimo procese.

Pasiūlymo nuoroda:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/76d54550e3bb11eb866fe2e083228059?jfwid=tcgd2hcv3&fbclid=IwAR25K9MKBfxNdX49wExeKc_jROCgErjFsbYvwqKN4e0GtIOLn-TlW6x5iE4

Susisiekti +370 (668) 42 227