Demokratai Seime pateikė vaikų apsaugą stiprinančias priemones

/
Demokratai Seime pateikė vaikų apsaugą stiprinančias priemones

Seime pateikti Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ atstovų parengti įstatymų pakeitimai, kuriais siekiama apsaugoti vaikus. Parlamentarai nori sukurti teisinį reglamentavimą, kuris leistų ikiteisminio tyrimo metu, siekiant apsaugoti vaikus nuo juos tvirkinusio asmens bei jo pakartotinių nusikalstamų veikų, taikyti jam kardomąją priemonę – suėmimą ir izoliuoti jį nuo visuomenės.

Dar vienu projektu siūloma keisti Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą, kuriuo siekiama sudaryti teisėtą galimybę be leidimų turėti (bet nepirkti), ir laikyti D kategorijos dujinius įrenginius jaunesniems kaip 18 metų, tačiau ne jaunesniems kaip 14 metų nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams, vaikams, įvaikiams, ar globotiniams (rūpinamiesiems), jeigu šiuos įrenginius jiems perdavė tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai).

„Vaikų užpuolimų, smurto atvejų skaičiai didėja. Žmonės ginkluoja vaikus patys ir tai daro rizikuodami patys tapti pažeidėjais. Tačiau nei policija, nei vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė nesiūlo jokių veiksmų. Bendrame socialinių įtampų kontekste turime dar vieną įtampą dėl saugumo viešose vietose  ir visišką ministrės pasyvumą tiek sprendžiant policijos problemas, tiek reaguojant į bendrai kriminogeninę situaciją. Todėl šiuos klausimus keliame į parlamentą ir teikiame siūlymus, kaip spręsti valdančiųjų apleistą svarbią problemą“, – teigia Seimo narys, Demokratų sąjungos  „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis.

                     

Siūloma suteikti teisę suimti asmenis, įtariamus seksualine prievarta prieš vaikus

Demokratai pažymi, kad Baudžiamojo proceso kodekso 122 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto rengimą paskatino viešoje erdvėje pasirodžiusi informacija apie tai, kad prokuratūra negali apsaugoti vaikų nuo juos tvirkinusio asmens, neturi įrankių izoliuoti jo nuo visuomenės, nes prašyti  pastarąjį suimti pagal įstatymą šiuo metu nėra galimybės.

 Pasak parlamentaro Vytauto Bako, analizuojant Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 122 straipsnyje nustatytus kardomosios priemonės – suėmimo pagrindus, pastebėtina, kad įtariamiesiems seksualine prievarta prieš vaikus suėmimo taikymas šiuo metu neįmanomas, nes tokie nusikaltimai priskiriami apysunkiams (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 151(1) str. 1, 2, 3 dalyse bei 153 str. 1 dalyje).

„Jie susiję su lytinės aistros tenkinimu, pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir (ar) neliečiamumą, o taip pat jaunesnio negu šešiolikos metų asmens tvirkinimu ir nepatenka į Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 122 straipsnyje numatytas išimtis, kuomet galima skirti suėmimą, nors savo esme nusikaltimai, susiję su vaikų seksualine prievarta ir išnaudojimu yra itin pavojingi visuomenei ir sukelia žymiai sunkesnes psichologinę, fizinę, materialinę žalą, nei tie nusikaltimai kurių padarymu įtariami asmenys gali būti suimti, pavyzdžiui, vagystė, plėšimas, turto prievartavimas, ar turto niokojimas“, – akcentuoja V. Bakas.

Parengtu įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad ikiteisminio tyrimo metu suėmimas įtariamajam gali būti paskirtas, kai pagrįstai manoma, kad jis darys naujus nusikaltimus, jei yra duomenų, jog asmuo, įtariamas padaręs vieną ar kelis labai sunkius ar sunkius nusikaltimus arba Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 151(1) str. 1, 2, 3 dalyse,  153 str. 1 dalyje, 178 straipsnio 2 dalyje, 180 straipsnio 1 dalyje, 181 straipsnio 1 dalyje, 187 straipsnio 2 dalyje numatytus apysunkius nusikaltimus, iki nuosprendžio priėmimo gali padaryti naujų labai sunkių, sunkių ar šioje dalyje nurodytų apysunkių nusikaltimų, taip pat jei yra duomenų, kad būdamas laisvėje asmuo, įtariamas grasinimu ar pasikėsinimu padaryti nusikaltimą, gali tą nusikaltimą padaryti.

Kitaip tariant, jei Seimas šioms pataisoms pritartų, įtariamieji nusikaltimais susijusiais su vaikų seksualiniu išnaudojimu iki byla bus išnagrinėta teisme, galės būti suimami.

 

Norima leisti vaikams turėti ir laikyti D kategorijos dujinius įrenginius

Demokratai pabrėžia, kad pastaruoju metu auga smurto prieš vaikus atvejų skaičius, užregistruotų nusikalstamų veikų padidėjo 11,8 proc., kuriose nukentėjusieji yra vaikai iki 18 metų.

„Vidaus reikalų ministerija, nepaisant visuomenės susirūpinimo smurto išpuoliais prieš vaikus, jokių sprendimų nesiūlo. Policija dėl menko finansavimo ir pareigūnų trūkumo negali užtikrinti tinkamo gyventojų saugumo. Tėvai, kurie padaugėjus vaikų užpuolimų atvejams, perka dujinius balionėlius ir duoda juos savo vaikams, patys rizikuoja tapti teisės pažeidėjais, nes dujiniai balionėliai priskiriami D kategorijos ginklams ir juos turėti galima tik nuo 18 metų“, – tęsia V. Bakas.

Seimo narys pažymi, kad vaikai iki 18 metų amžiaus iš esmės neturi jokių galimybių apsiginti nuo užpuolimo ir smurto, todėl jo parengtomis įstatymo pataisomis siūloma keisti Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą, kuriuo siekiama sudaryti teisėtą galimybę be leidimų turėti (bet nepirkti) ir laikyti D kategorijos dujinius įrenginius jaunesniems kaip 18 metų, bet ne jaunesniems kaip 14 metų nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams, vaikams, įvaikiams, ar globotiniams (rūpinamiesiems), jeigu šiuos įrenginius jiems perdavė tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai).

Vadovaujantis šiuo metų galiojančio Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nuostatomis, D kategorijos ginklus, jų šaudmenis (tame tarpe ir dujinius įrenginius) be leidimų gali įsigyti ir turėti tik fiziniai asmenys nuo 18 metų amžiaus.

Seimo Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ yra antra didžiausia opozicinė frakcija, turinti 16 parlamentarų.

 

Susisiekti +370 (668) 42 227