UAB „Ekologistika“ darbuotojai turėtų gauti valstybės paramą dėl per ekstremalią situaciją patirtos žalos

/
UAB „Ekologistika“ darbuotojai turėtų gauti valstybės paramą dėl per ekstremalią situaciją patirtos žalos

Po gaisro Alytaus uždarojoje akcinėje bendrovėje „Ekologistika“ praėjo jau daugiau nei pusantrų metų, tačiau šios padangų perdirbimo gamyklos darbuotojai iki šiol negali atgauti nei darbo užmokesčio, nei išmokų už prastovas po gaisro. Seimo narys Vytautas Bakas kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Alytaus miesto savivaldybę su prašymu įsigilinti į UAB „Ekologistika“ darbuotojų situaciją, nediskriminuotų jų kitų gyventojų, ūkio subjektų ir įstaigų atžvilgiu, kuriems dėl ekstremaliosios situacijos buvo suteikta valstybės parama dėl patirtos žalos. 

„Mano žiniomis, minėti darbuotojai yra vienintelė grupė žmonių, kurie patyrė žalą dėl 2019 m. spalio 19 d. Alytaus miesto padangų perdirbimo įmonėje įvykusio gaisro, tačiau valstybė jiems niekaip nepadėjo ir nekompensavo negautų pajamų, nors jiems, kaip ir kitiems, kurie dėl ekstremalios situacijos patyrė žalą, parama turėtų priklausyti“, – teigia Seimo narys V. Bakas.

Beveik 40-iai UAB „Ekologistika“ darbuotojų nebuvo išmokėtas darbo užmokestis ir išmokos už prastovas po gaisro. Neišmokėtos sumos siekia nuo 1000 iki 2000 eurų asmeniui. UAB „Ekologistika“ darbuotojai po gaisro tris mėnesius negavo visiškai jokių pajamų. Negalėdami toliau taikstytis su tokia situacija, jie išėjo iš darbo, taip prarasdami teisę į išeitinę kompensaciją. Dalis darbuotojų kreipėsi į Darbo ginčų komisiją, kuri jiems pinigus priteisė, tačiau darbuotojai jų gauti negali, nes bendrovės sąskaitos areštuotos.

UAB „Ekologistika“ darbuotojai kreipėsi ir į vietos savivaldą, prašydami pripažinti, kad darbuotojų negautos pajamos, t. y. UAB „Ekologistika“ neišmokėtas jiems priklausantis darbo užmokestis už 2019 m. spalio ir lapkričio mėnesius, yra susijusios su UAB „Ekologistika“ įvykusiu gaisru ir tai, kad tai yra žala patirta dėl ekstremaliosios situacijos. Tačiau jokios pagalbos ar siūlymo pasinaudoti galimybe valstybės paramai dėl ekstremaliosios situacijos patirtos žalos gauti nesulaukė – darbuotojai gavo tik formalų Alytaus miesto savivaldybės atsakymą, kad jų prašymas nenagrinėtas, kadangi pateiktas praleidus nustatytą vieno mėnesio prašymų pateikimo terminą.

Akivaizdu, kad buvę UAB „Ekologistika“ darbuotojai negalėjo nustatytais terminais kreiptis į savivaldybės administraciją dėl valstybės paramos, nes tuo metu jie tikėjosi kompensacijų iš bendrovės, vėliau, siekdami atgauti neišmokėtą darbo užmokestį ir išmokas už prastovas po gaisro, jie kreipėsi tiek į Valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tiek į prokurorą, kontroliavusį ikiteisminį tyrimą dėl gaisro.

Vyriausybė 2019–2020 m. valstybinėms institucijoms ir įstaigoms, savivaldybių administracijoms, uždarosioms akcinėms bendrovėms bei atskiriems ūkio subjektams dėl ekstremalios situacijos patirtos žalos skyrė daugiau nei 5 mln. eurų. Išmokos buvo skirtos už įvairias paslaugas, kurios buvo suteiktos gesinant ar likviduojant gaisrą, kompensacijoms sumokėti, žalai atlyginti ir tiems, kas gaisro metu negalėjo dirbti ar kas patyrė nuostolių. Išmokos skirtos ir gaisravietei tvarkyti, atliekoms išvežti, užterštumo tyrimams, ugniagesiams ir medikams, laborantams už papildomą darbą, taip pat savivaldybei skirta lėšų vidutiniam darbo užmokesčiui mokėti darbuotojams už nedirbtą laikotarpį, patalpoms valyti, ūkio subjektų patirtoms išlaidoms, pavyzdžiui, ūkininkų patirtoms išlaidoms dėl netinkamo naudoti pieno ir jo produktų kompensuoti ir kt. Suteiktos paramos spektras platus.

 „Teisė gauti valstybės paramą dėl ekstremaliosios situacijos metu patirtos žalos numatyta Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme. Valstybės pagalba nukentėjusiems dėl gaisro buvo įvairiapusiška, tačiau UAB „Ekologistika“ darbuotojams patirta žala niekaip nekompensuota. Jei neišaukštiname biurokratizmo, neiškeliame jo aukščiau paties principo, esant pateisinamoms priežastims praleistas terminas neturėtų eliminuoti teisės gauti paramą. Alytaus miesto savivaldybė ir Vyriausybė turėtų ieškoti būdų taisyti situaciją ir padėti dėl ekstremalios situacijos nukentėjusiems UAB „Ekologistika“ darbuotojams“, – įsitikinęs V. Bakas.

 

Gytės Augustinaitytės nuotr.

Susisiekti +370 (668) 42 227